Berging en repatriëring

Technische pech of ongelukken kunnen leiden tot de inzet van bergingsvoertuigen. Omdat Breakdown Service Reinvented overeenkomsten heeft met een dicht netwerk van bergingsbedrijven die gespecialiseerd zijn in het bergen van zware voertuigen, is hulp altijd dichtbij. Onze overeenkomsten beschermen u als klant tegen te hoge prijzen en we zorgen ervoor dat het voertuig en de goederen zo snel mogelijk worden vrijgegeven.

Zelfs als de politie al een bergingsbedrijf heeft ingeschakeld, kan Breakdown Service Reinvented vaak tussenkomen en uw voertuig en goederen veiligstellen!