Vi har använt AI för att översätta vår webbplats till engelska åt dig.

Friskrivning

På den här sidan hittar du ansvarsfriskrivningen för Breakdownservice.eu, som gjorts tillgänglig av Breakdownservice.eu I denna ansvarsfriskrivning anger vi under vilken reservation vi erbjuder informationen på vår webbplats till dig.

Immateriella

Användningen av informationen på denna webbplats är kostnadsfri så länge du inte kopierar, distribuerar eller på annat sätt använder eller missbrukar denna information. Du får endast återanvända informationen på denna webbplats i enlighet med bestämmelserna i tvingande lag.

Det är inte tillåtet att återanvända text, bildmaterial eller annat material på denna webbplats utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Breakdownservice.eu. Den immateriella äganderätten vilar Breakdownservice.eu

Om tillämpligt

För priserna på vår webbplats strävar vi efter en så exakt bild som möjligt av verkligheten och de avsedda priserna. Fel som uppstår och känns igen som programmerings- eller skrivfel utgör aldrig en anledning att göra anspråk på eller anta ett kontrakt eller avtal med Breakdownservice.nl.

Breakdownservice.nl strävar efter en webbplats som är så aktuell som möjligt. Om informationen eller innehållet på denna webbplats trots dessa ansträngningar är ofullständigt och/eller felaktigt kan vi inte ta något ansvar för detta.

Informationen och/eller produkterna på denna webbplats erbjuds utan någon form av garanti och/eller anspråk på korrekthet. Vi förbehåller oss rätten att ändra, ta bort eller återpublicera detta material utan föregående meddelande. Breakdownservice.nl tar inget ansvar för information på webbplatser som vi hänvisar till via hyperlänkar.

Ändringar

Om denna ansvarsfriskrivning ändras hittar du den senaste versionen av Breakdownservice.eu ansvarsfriskrivning på den här sidan.