Vi har använt AI för att översätta vår webbplats till engelska åt dig.

Service av släpvagnar

Multimodal trafik har många fördelar. Att ha flera parter som hanterar dina släpvagnar ökar tyvärr risken för skador som kan orsaka förseningar eller stillestånd i din verksamhet. Breakdown Service Reinvented har dagligen servicebilar på större multimodala terminaler i Sverige i Tyskland. Att få dina släpvagnar reparerade på plats till samma kostnader som i en verkstad sparar dig kostnader för positionering till en verkstad och väntetid för en förare.

Snabb och professionell service på plats!